Browsing: ehli sünnet

Akaid
CÂHİZ
By

الجاحظ Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Câhiz el-Kinânî (ö. 255/869)Arap edebiyatının en büyük nesir yazarlarından ve Mu‘tezile kelâmcılarından biri. 150-160 (767-777) yılları arasında Basra’da…

Akaid
Samimi gayretler görmek istiyoruz…
By

Bir gemiyi İspanya’ya gitmek üzere İskenderun limanından yüklesek. Hem kendi yükünü hem de personele yolculuk boyunca lâzım olacak şeyleri yükleyip denize açılsak. Yolda fırtına başlasa. Batma…

Genel
KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİNDEN
By

Dâbbe, Arapça bir isimdir, yük ve binek hayvanı demektir. İslâm akaidinde/inancında, kıyametin büyük alametlerinden kabul edilen “Dâbbe”ye, yer hayvanı anlamında “Dâbbetü’l-arz” da denildiğini hadis-i şeriflerde görmekteyiz.…

Ehli Sünnet
İbni Teymiyye’nin Sapkın İnançları
By

İbni Teymiyye’nin Sapkın İnançları Allâh-u Teâlâ “Et-Tevbeh” suresinin 122. ayetinde şöyle buyuruyor: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا…

Bidat Fırkalar
Tipik bir islamcının paspas olma macerası
By

Avrupa ve amerikalıların afrikayı sömürdüğü gibi, İslamcılarda müslümanları sömürüyor. Bu mevzuyu tartışmaya açmak isterim. Mesela son on yılın popüler bir islamcısından bahsedeceğim. İsim vermeden sizi araştırmaya…

1 2 3 4