Browsing: Abdülhamid

Osmanlı Devleti’nin 34. padişahı, İslam aleminin 113. Halifesi… Gönüllerin padişahı

Abdülhamid
JÖN TÜRKLER
By

Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir. “Genç Türkler” (young Turks), ilk defa 1828…

Abdülhamid
HİCAZ DEMİRYOLU
By

II. Abdülhamid tarafından 1900-1908 yıllarında Şam ile Medine arasında inşa ettirilen demiryolu. Hicaz bölgesine demiryolu yapılmasına dair ilk fikirler XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya atıldı. Alman…

Abdülhamid
OSMANLI’NIN SON ZAFERİ
By

Osmanlı Devleti’nin kazandığı son zafer Tesalya Harbi de denilen 1313 (1897)  tarihli Yunan Harbi’dir. Yunanlıların Girit’e taarruzu üzerine kopan harbde Osmanlı ordusu, Avrupalı askerî otoritelerin “Altı…

Abdülhamid
Çünkü ALLAH hainleri sevmez!..
By

58- Eğer bir kavmin, sözleşmeye aykırı bir hainlik yapmasından korkarsan, savaştan önce aynı şekilde antlaşmayı bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. (Enfal Suresi) Meşru devlet…

Abdülhamid
“Ilımlı İslam”ın karanlık yüzü
By

11 Eylül saldırılarında hava korsanlarının çoğu Suudi Arabistan vatandaşı olduğu hâlde, nedense bu ülkeye karşı ciddi bir hareket gözlenmedi. Buna karşılık Irak darmadağın edildi. Ardından “Arap Baharı” rüzgârı…

1 2 3