Browsing: Tarih

Hz. Adem (a.s.)’den günümüze değin yaşanmışlıklar…

Osmanlı
LOZAN HAKKINDA UMUMİ DEĞERLENDİRME
By

Sevr Ölüm, Lozan Hayat!… Yüzü Batı’ya dönük olan “Yeni Türkiye”nin temel taşı olan Lozan Muâhedenâmesi, Millî Mücâdele nihâyetinde İsviçre’nin Lozan şehrinde 24 Temmuz 1923 tarihinde imza…

Tarih
ZEHRÂVÎ
By

Ebü’l-Kāsım Halef b. Abbâs ez-Zehrâvî (ö. 404/1013)Cerrahî alanında getirdiği yeniliklerle tanınan Endülüslü tıp âlimi. Endülüs Emevî Hükümdarı III. Abdurrahman’ın başşehir Kurtuba yakınlarında 325 (937) yılında inşasını…

İslam Tarihi
TÂRIK b. ZİYÂD
By

طارق بن زياد Târık b. Ziyâd b. Abdillâh (Amr) en-Nefzâvî el-Leysî (ö. 102/720)Mûsâ b. Nusayr ile birlikte Endülüs’ü fetheden kumandan. Yaklaşık 50 (670) yılında doğdu. Berberî…

İslam Tarihi
KURTUBA
By

Endülüs Emevî Devleti’nin başşehri. İspanyolca adı Córdoba olan şehir Atlas Okyanusu’nun 200 km. uzağında ve deniz seviyesinden 100 m. yükseklikte, Guadalquivir (Vâdilkebîr) nehrinin kenarında yer alır;…

Tarih
ASCHBACH, Joseph Ritter von
By

Endülüs tarihi uzmanı Avusturyalı müsteşrik. Alman asıllı olup Aschbach’ta doğdu. Hiedelberg’de başladığı yüksek tahsilinin ilk yıllarında felsefe ve ilâhiyat, daha sonra da tarih öğrenimi gördü. 1842’de…

Tarih
ENDÜLÜS
By

İslâm hâkimiyetindeki İspanya. Araplar tarafından İspanya için kullanılan ve ülkeden tamamen çıkarılmalarından sonra İspanyolca’ya Andalucia şeklinde ve önceleri yalnız “müslüman İspanyası” anlamında geçen Endülüs (Endelüs) kelimesinin…

Abdülhamid
JÖN TÜRKLER
By

Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir. “Genç Türkler” (young Turks), ilk defa 1828…

Osmanlı
ABDÜLHAMÎD ez-ZEHRÂVÎ
By

عبد الحميد الزهراوي Abdülhamîd b. Muhammed b. Şâkir b. İbrâhîm ez-Zehrâvî (1855-1916)Suriyeli gazeteci ve siyaset adamı. Humus’ta doğdu, Humus Rüşdiyesi’nden mezun oldu. Arap dili ve edebiyatı,…

Tarih
ABDÜLHAMÎD b. VÂSİ‘ b. TÜRK
By

عبد الحميد بن واسع بن ترك Ebü’l-Fazl Abdülhamîd b. Vâsi‘ b. Türk el-Huttelî el-HâsibCebir ilminin kurucularından olduğu kabul edilen İslâm matematikçisi. Kendisinin ve yine bir matematikçi…

Tarih
İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI
By

(1888-1977)Osmanlı tarihçisi. 23 Ağustos 1888’de İstanbul Eyüp’te doğdu. Babası Mehmed Latif Efendi, annesi Râtibe Hanım’dır. İlk öğrenimini aynı semtte tamamladı. Ardından Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesi’ne girdi, iki…

1 2 3 4 17