Browsing: Tarih

Hz. Adem (a.s.)’den günümüze değin yaşanmışlıklar…

Tarih
0

SÜSSHEIM, Karl

(1878-1947) Yahudi asıllı Alman şarkiyatçısı. 21 Ocak 1878 tarihinde Almanya’nın Nürnberg şehrinde doğdu. Babası ticaretle…

İslam Tarihi
0

MÛSÂ YABGU

موسى يبغو el-Melikü’l-âdil Muizzü’d-devle Mûsâ b. Selçuk (ö. 456/1064’ten sonra) Selçuklu hânedanının atası olan Selçuk…

Tarih
0

LAMBTON, Ann Katharine Swynford

(1912-2008) İngiliz şarkiyatçısı. 8 Şubat 1912 tarihinde doğdu. Kuzey İngiltere’deki Northumberland’da yaşayan köklü bir aileye…

Tarih
0

WIET, Gaston

(1887-1971)Fransız şarkiyatçısı. Gaston Louis Marie Joseph Wiet 18 Aralık 1887 tarihinde Paris’te doğdu. Hukuk öğreniminden…

Tarih
0

TABERİSTAN

طبرستان İran’ın kuzeyinde günümüzde Mâzenderan adını taşıyan eyalet. Eski Pehlevî sikkelerinde Tapurstân, İslâm kaynaklarında Taberistân…

Tarih
0

ŞEREF HAN

(ö. 1012/1603-1604) Şerefnâme adlı tarihiyle meşhur olan Bitlis hâkimi. Emîr Şerefeddin Han b. Şemseddin b.…

Tarih
0

ŞEMSEDDÎN-i SİRÂC AFÎF

شمس الدين سراج عفيف (ö. 801/1399’dan sonra)Târîḫ-i Fîrûz Şâhî adlı eseriyle tanınan Delhi Sultanlığı tarihçisi.…

Tarih
0

MOĞOLLAR

Ortaçağ dünya tarihinde önemli rol oynayan ve özellikle İslâm dünyasındaki tahribatıyla tanınan bir kavim. Dilleri…

Tarih
0

MÂVERÂÜNNEHİR

ما وراء النهر Ceyhun nehrinin kuzey ve doğusunda kalan bölgeye İslâm tarihçi ve coğrafyacıları tarafından…

İslam Tarihi
0

İFTİHÂRÎLER

افتخاريان İlhanlı Devleti’nde idarî, edebî ve kültürel hizmetlerde bulunan bir aile. Kazvinli olan ailenin bilinen…

1 2 3 4 16