Tipik bir islamcının paspas olma macerası

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Avrupa ve amerikalıların afrikayı sömürdüğü gibi, İslamcılarda müslümanları sömürüyor. Bu mevzuyu tartışmaya açmak isterim. Mesela son on yılın popüler bir islamcısından bahsedeceğim. İsim vermeden sizi araştırmaya sevk edecek ve hiç olmazsa hakikate kavuşana kadar bana hakaret etmenize katlanacağım ☺️ Babasınında hoca olması yani kendisinin beşik üleması olduğu anlamına gelmesin. Sadece ipucu niyetiyle söyledim. Bundan yıllar önce, 1750’lerden sonra, arabistan ve civarında 1795’e kadar ideolojide kalan #wahhabism belasının temelleri atıldı. İbni teymiye’nin özellikle tekfirciliğini örnek alan ve baş tacı yapan bir sistemdi bu. Malumunuz İbn Teymiye bidatçilerin atasıdır. 1795’de Abdülvehhab geberince, Necd’li kripto yahudisi Suud ailesi, Vehhabiliği gerçek islam olarak görmüş ve kan akıtmak bahasına isyana kalkışmışlar. Mekke ve Medine dahil çok kan dökmüşler. Türbeleri, mescidleri yakıp yıkmışlar, Kuranı Kerimler dahil bir çok idlam kitabını haftalarca yerlerden kaldırmamışlar ve cenabet ayaklarıyla çiğnemişler. Gel zaman git zaman bu radikal gayri islami örgüt, Kavalalı Mehmet Ali paşanın oğullları vasıtasıyla derdest edilip İstanbul’a gönderilmiş. Bu adi pislikler mahkemeden sonra İstanbul sokaklarında halka gösterildikden sonra asılmışlar. Artı parantez olarak Suudlar ve onların cahil şakşakcıları (Nuriş star) Osmanlıyı bu sebepten sevmezler. Bu kan dökücü grup, 1. Cihan harbi zamanında Hicaz’da, müslümanlara karşı cihad(!) yaparken, biricik dostları ingilizlerde, Süveyşten girerek bütün yarım adayı sahil şeridinden öldüre öldüre etrafını dolaşmış, Vehhabi müslümanları(!) ingilizi insaflı, Ehli Sünnet müslümanı ise kafir görmüş. Bu cani canavarlar, bunca kanı dökümce İslam aleminde karizma ve itibar olarak yerlerde sürünmüş. Bunlar radikal olarak maşa kullanmaya başlamışlar. Kendileri boşta kalmamak için siyasal islamı başlatmışlar, değişik siyasal teşkilatları finanse etmişlerdir. Radikal İslam örgütlerinide petro dolarlar ile finanse etmişler, en ünlü teröristlerden biri olan Üsameyi amerikanın emrine amade etmişlerdir. Makat dostlar zarar görmesin. İhvanı müslimin denilen örgüt, temwl ilkelerds cemarr cemaatinin felsefesiyle örgütlenmişler. Cemarr nedir ? Cemaladdin efgani, muhammed abduh, reşid rıza üçlemesinin isim baş harflerinden oluşan, sapık ve ingiliz uşağı hatta mason üç şarlatanın oluşturduğu grup. Bunlar cemaattir. Yabana atmayın lütfen! Türkiye’de çok sevilen şair, edip, felsefeci, din alimi ve daha nice meşhuru kandıran İslam yolundan çıkartan görüşlere sahiptirler. İhvanı müslimin bugünki gençlik arasında kahraman gösterilsede, dönemsel olarak gavura alet olmaktan başka bir işe yaramamışlardır. Ehli sünnet akidesiyle bağlantısı bulunmayan bir yapıyla, müslümanları örgütlemişler, kâh ingilterenin, kâh almanyanın, kâh şunun, kâh bunun oyuncağı olarak meydanlarda gebermişler, refahı bozmuşlar ve ne yazık ki binlerce müslümanı zehirlemişlerdir. Bizim islamcının bu ihvandan çok sevdiği bir dengesiz var. İslamcıya telefonda tefsir tavsiyesi isteyenlere o sapığın tefsirini tavaiye ediyor, ehli bidati övüyor. Tefsiri zehirli olan şahsın adı, aslen sosyolog olan ve hiçbir ilmi kabiliyeti ve ruhsatı olmadığı halde kendi lafasına göre saçma sapan kalem oynatan seyyid kutubdur! Bizim ülkemizde ihvancıların şubesi vardır. Bunu belkide çoğunuz bilmez ama bu grubun hocası da aslen makine mühendisi olan, kendi şşeyhinden ve cemaatinden fena reddiye yiyen, siyasetçi bir adamdır. Türkiye’de ki islamcıların ve diğerlerinin isimlerini vermiyeceğim. Böylelikle putlarınıza halel gelmeyeceğine inanıyorum 😂😂Neyse! Seyyid Kutub’u ne kadar anlatsak azdır. Kardeşi Muhammed Kutub’un abisinin sallandırılmadan önce tevbe ettiğini söyler. Kitaplarını reddettiğinide söylemiş tabi. Muhammed Kutub’da Mekke’de okumuş, Üsame ile okul arkadaşlığı yapmış Vehhabi software yüklü bir siyasal islamcıdır. Sözüne güven olur mu? Ben asla inanmam. Yazdığı kitaplar ortadadır ve Mehmet Şevket Eygi’nin deyimiyle:” Mezarında terlemektedir.” Bence hafif bir tabir olmuş ama putlara halel gelmemesi için ilave yapmıyoruz. Bizim İslamcı, dünyada yaşayan yada ölmüş ne kadar ehli bidat varsa, hepsinin hayranı! Kendisi Popüler bir cemaate intisaplıymış havası veriyor. Aslında o cemaatin de ihvana karşı bir samimiyeti var. Bunu atlamamak lazım. Bundan iki sene evvel, bir tane çarşaflılar (ismi aklıma gelmiyor. )müstehar isimli bir kullanıcı bir resim paylaşmış idi. Resimde, Abdülhamid Han hz, Mehmet Akif, Hasan el Benna, Said Nursi, Süleyman Hilmi Tunahan hz… vardı. Altına da yazmış işte bunların hepsi din için vatan için vesaire… Dedim ki, resimdekilerin iki üç tanesi tamam ama diğleri onların aleyhine çalıştı, kabahat etti. Kim mesela dedi. Benna ile Abdülhamid’i aynı kefeye nasıl koyarsınız dedim. Neden dedi? Benna şöyledir böyledir dedim. Benim için değildir dedi. Neden dedim. Çünkü hocam o ehli sünnettir dedi. Hocanın delili nedir dedim. Benim için hocam delildir dedi. Uzatmadan söyliyeyim ki azıcık dibini karıştırın, ihvanı uzantılarından İstanbul merkezli bir cemaatin onlara sempatisi çıkıyor. Çok enteresandır ihvana karşı tek bir reddiyeleri olmadığı gibi, kendilerine karşı müthiş bir beğenide var. Şimdi makine mühendiSinin siyasi teşkilatıyla o cemaatte birmiş. Bizim islamcıda bu cemaate bağlı! Ne ka enteresan bağlntılar bunlar. Bu cemaatin seçimle iş başına gelmiş müceddidi de, ihvanı müslimin denilen bu alet ve ara kablo işi gören örgütü ve liderlerini hiç konuşmamış. Şahitlik dahi etmiş! Size bir soru:” Türkiye’nin en namussuz ve pişkin suratlı islamcı hırsızı kimdir?” Düşünün birazcık. Aklınıza ismen kimler geliyor? İktidar partisi liderleri mi? Hayır. Yanıldınız. Lakabı “Jet” olan, ama yaptığı işlerde hızlı olmayıp hırsızlıkda ve insanları kandırmada jet olan ismi Fadıl olan islamcı. Otellinde fülan topluluğun felan şeyhini, dünynın gelmiş geçmiş en büyük alimi ve evliyası olan, fetva denince akla gelen ve ehli sünnetin en büyük müdafisi olan karadavinin başkanlığında, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir usülle müceddid tayin eylediler. Mekan hırsızın, başkanlık yapan namussuz arsız nato imamı karadavi, seçmenleri tanıyan eden yok!!! Seçim bitti oylar sayıldı. Sonrasında kitaplarını satıp imzalayanlar oldu. Bir de mekan sahibi görülmeliydi. Mekan sahibide habadan devre mülkleri sattı ve kaçtı. Ne güzel dönme dolap değil mi? İslamcı hocamız, katar şeyhi dediği halbuki nato imamı olan o adamı, saçma sapan sebeplerden ötürü sağda solda öbdü durdu! Hani Ehli Sünnet hassasiyeti? Siyasete bulaşınca alimlik çöp oldu! Kör oldu! Sağır oldu! Bu islamcı zatı muhterem, ekranlarda sürekli ağlayan adamı aratmadı. Kendi ağlamadı ama edebiyatçı gibi anlattı durdu. Ne oldu sonunda? Nato imamı fayda sağladı mı? Bizim islamcı fayda sağladı mı? Bizim islamcı gayri islami amelleriyle nam salmış mevcut iktidarın fetva makamı, islamcıları organize eden amigosu, sıkıştığı yerde konuşturan, işine gelmediği yerde susturan paspası oldu. Sen ALLAH’ın davasını sümüklü sözde alime satarsan, ALLAH’da seni paspas eder işte. Nuriş Allstar denen bidatçiye sayfasında geniş yer tutan islamcımız, her ne kadar nurişin vehhabiliğinden uzak durduğunu düşünsede, siyasal islamcılıkla vehhabiliğin temel akide de çokta farklı olmadığını kavrayamadı, kavramadı. Benden bu kadar! Sayfamı spamlattırın. Hatta gelin beni öldürün. İslamı ve müslümanları pis siyasi emellerine alet edenlere ses etmeyin. Her türlü melanete cevaz verenlere şahsi sevginizden dolayı sessiz kalın. Hatta sevmeye devam edin. Hırsızı arsızı alkışlayın. Sonrada bu belalar bize neden isabet ediyor diye vahlanın. ALLAH akıl, fikir ve idrak versin. Rabbim bizleri kokoş islamcılardan ve onların sloganlarından muhafaza eylesin. Rabbim hakkımızda hayırlı olanı versin. Eğer bir musibet yaşanaksa, buna bende islamcıda mani olamaz. Madem islamcılık oynamak niyetindesiniz, ALLAH sizleri sevdiklerinizle haşretsin! Görün ahiretin kaç bucak olduğunu. Mantıklı olabilmek, idrak edebilmek çok önemliymiş. ALLAH evladıımızı, ehlimizi muhafaza buyursun. Rabbim İslam’ın zaferine bizleri memur eylesin. İki cihanda saadet versin. Selametle…

Share.

About Author

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.