Browsing: coğrafya

İslam Tarihi
İBN HAVKAL
By

ابن حوقل Ebü’l-Kāsım Muhammed b. Alî en-Nasîbî el-Bağdâdî (IV/X. yüzyıl) Ṣûretü’l-arż adlı eseriyle tanınan İslâm coğrafyacısı. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. 325’te (937) Bağdat’ta…