Browsing: Osmanlı

Osmanlı
Kanunî Sultan Süleyman Hân’ın Şahsiyeti
By

Kanunî, Osmanlı padişahlarının onuncusu ve İslam halifelerinin yetmiş beşincisidir. Yavuz Sultan Selim Han‘ın oğludur. 27 Nisan 1495’de Trabzon’da Aişe Hafsa Sultan‘dan doğdu. Doğduğu zaman, Süleyman ismi,…

Osmanlı
LOZAN HAKKINDA UMUMİ DEĞERLENDİRME
By

Sevr Ölüm, Lozan Hayat!… Yüzü Batı’ya dönük olan “Yeni Türkiye”nin temel taşı olan Lozan Muâhedenâmesi, Millî Mücâdele nihâyetinde İsviçre’nin Lozan şehrinde 24 Temmuz 1923 tarihinde imza…

Abdülhamid
JÖN TÜRKLER
By

Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir. “Genç Türkler” (young Turks), ilk defa 1828…

Osmanlı
ABDÜLHAMÎD ez-ZEHRÂVÎ
By

عبد الحميد الزهراوي Abdülhamîd b. Muhammed b. Şâkir b. İbrâhîm ez-Zehrâvî (1855-1916)Suriyeli gazeteci ve siyaset adamı. Humus’ta doğdu, Humus Rüşdiyesi’nden mezun oldu. Arap dili ve edebiyatı,…

Osmanlı
ALÂEDDİN BEY
By

(ö. 733/1333 [?])Osman Gazi’nin, devletin kuruluş ve teşkilâtlanmasında önemli hizmetleri geçen oğlu. Adı kaynaklarda Ali ve Ali Erden şeklinde de geçmektedir. Hakkındaki bilgiler, kaynak yetersizliği ve…

Osmanlı
DURSUN FAKİH
By

Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmayan Dursun Fakih Karamanlı olup Şeyh Edebâli’nin (ö. 726/1326) damadı ve Osman Gazi’nin bacanağıdır. Şeyh Edebâli’den tefsir, hadis ve fıkıh okudu;…

Osmanlı
RUMELİ’Yİ NASIL KAYBETTİK?
By

Osmanlı birliklerini darmadağın eden Balkan devletleri, bu sefer aldıkları ganimetleri paylaşırken birbirine düştü. Jön Türklerin gaflet eseri Balkan Harbi, 8 Ekim 1912’de başladı. Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan,…

Osmanlı
SÜRGÜNÜN SON ŞÂHİDİ
By

21 Ocak 2019 Pazartesi Ekrem Buğra Ekinci Etrafımdaki herkes ağlıyordu. Nezle olmuşlar deniyordu. Altı yaşındaydım. Anormal bir şey olduğunu hissettim.” Böyle diyordu Bilûn Hanımsultan ailesiyle sürgüne…

Akaid
İSTANBUL’UN FETHİ HADİSİNİN SIHHATİ
By

İSTANBUL’UN FETHİ HADİSİNİN SIHHATİ لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ، فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ “Kostantiniyye elbette ve elbette fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden…

Osmanlı
Niğbolu Savaşı
By

NİĞBOLU SAVAŞI Osmanlılar ile Haçlı kuvvetleri arasında Niğbolu Kalesi önlerinde 798 (1396) yılında yapılan savaş. Haçlı seferleri tarihinde amaç, hedef ve katılım bakımından klasik anlamda vurgular…

1 2 3 5