Browsing: İslam Tarihi

İslam Tarihi
0

KURTUBA

Endülüs Emevî Devleti’nin başşehri. İspanyolca adı Córdoba olan şehir Atlas Okyanusu’nun 200 km. uzağında ve…

İslam Tarihi
0

MÛSÂ YABGU

موسى يبغو el-Melikü’l-âdil Muizzü’d-devle Mûsâ b. Selçuk (ö. 456/1064’ten sonra) Selçuklu hânedanının atası olan Selçuk…

İslam Tarihi
0

İFTİHÂRÎLER

افتخاريان İlhanlı Devleti’nde idarî, edebî ve kültürel hizmetlerde bulunan bir aile. Kazvinli olan ailenin bilinen…

İslam Tarihi
0

HİTTÎN SAVAŞI

Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Haçlılar’ı bozguna uğrattığı ünlü meydan savaşı (583/1187). 491-492 (1098-1099) yıllarında Doğu Akdeniz kıyılarında…

1 2 3 11