Browsing: İslam Tarihi

İslam Tarihi
İBN HAVKAL
By

ابن حوقل Ebü’l-Kāsım Muhammed b. Alî en-Nasîbî el-Bağdâdî (IV/X. yüzyıl) Ṣûretü’l-arż adlı eseriyle tanınan İslâm coğrafyacısı. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. 325’te (937) Bağdat’ta…

İslam Tarihi
CÂMİU’t-TEVÂRÎH
By

جامع التواريخ Reşîdüddin Fazlullah-ı Hemedânî’nin (ö. 718/1318) modern anlamda ilk dünya tarihi olarak kabul edilen Farsça eseri. Câmiʿu’t-tevâriḫ’ten minyatürlü bir sayfa (Aramca World Magazine, XXXII/1 [New…

Akaid
İSTANBUL’UN FETHİ HADİSİNİN SIHHATİ
By

İSTANBUL’UN FETHİ HADİSİNİN SIHHATİ لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ، فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ “Kostantiniyye elbette ve elbette fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden…

İslam Tarihi
İBNÜ’l-HEYSEM
By

İBNÜ’l-HEYSEM ابن الهيثم Ebû Alî Muhammed b. el-Hasen b. el-Hasen b. el-Heysem el-Basrî el-Mısrî (ö. 432/1040 [?]) Optiğin gelişmesine yaptığı önemli katkılarla tanınan Ortaçağ’ın en büyük…

Ehli Sünnet
EBU HANİFE (80/150 – 700/767)
By

İmam Âzam (büyük İmam) lâkabıyla bilinen, Ebû Hanife künyesiyle meşhur Numân b. Sâbit b. Zevta (Zûta) mutlak müctehid ve fıkıhta Hanefi mezhebinin imamı. Ebû Hanife,…

Ehli Sünnet
CEMALEDDİN EFGÂNÎ EFSANESİ
By

Cemâleddin Efgânî, kısa, fakat çok hareketli bir ömür sürdü. Ancak faaliyetlerinin neticesini hayatta iken pek elde edemedi. Ölümünden sonra, Abduh başta olmak üzere önde gelen talebelerinin…

Abdülhamid
“Ilımlı İslam”ın karanlık yüzü
By

11 Eylül saldırılarında hava korsanlarının çoğu Suudi Arabistan vatandaşı olduğu hâlde, nedense bu ülkeye karşı ciddi bir hareket gözlenmedi. Buna karşılık Irak darmadağın edildi. Ardından “Arap Baharı” rüzgârı…

1 2 3 4 11