ASCHBACH, Joseph Ritter von

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Endülüs tarihi uzmanı Avusturyalı müsteşrik.

Alman asıllı olup Aschbach’ta doğdu. Hiedelberg’de başladığı yüksek tahsilinin ilk yıllarında felsefe ve ilâhiyat, daha sonra da tarih öğrenimi gördü. 1842’de Bonn Üniversitesi’ne tarih profesörü olarak tayin edildi. 1849’da Viyana Üniversitesi’ne çağrıldı. 1853’te bu üniversitede tarih bölümü başkanlığını da üstlendi ve 1872’ye kadar bu görevine devam etti. 25 Nisan 1882’de Viyana’da öldü.

Eserleri. Araştırmalarında ana kaynaklara inme hususunda son derece titiz davranan Aschbach, çalışmalarını daha ziyade Endülüs ve Roma tarihi üzerine yoğunlaştırdı. 1. Geschichte der Ommayaden in Spanien (I-II, Frankfurt 1829; Vienna 1860). Endülüs tarihiyle ilgili olarak yazdığı bu eserinde Endülüs’ün İslâm hâkimiyeti altındaki siyasî ve kültürel tarihini, bu arada hıristiyan İspanyol krallıklarının ortaya çıkışını ve Endülüs müslümanlarıyla olan ilişkilerini ele almaktadır. 2. Geschichte Spaniens und Portugals zur Zeit der Herrshaft der Almoraviden und Almohaden (I-II, Frankfurt 1833). Endülüs tarihine dair bir diğer eseridir. Eserin I. cildinde Murâbıtlar Devleti’nin kuruluşu, Endülüs’ün Murâbıtlar’ın hâkimiyeti altına girişi, Murâbıtlar’la hıristiyan İspanyol krallıkları arasındaki mücadeleler, Portekiz Krallığı’nın ortaya çıkışı anlatılmakta, II. cildinde ise Muvahhidler Devleti’nin kuruluşu, Muvahhidler’in Endülüs’e geçişleri, hıristiyanlara karşı yürüttükleri cihad faaliyetleri ve hıristiyanların “reconquista” (Endülüs’ü müslümanlardan geri alma) hareketinin seyri gibi konulara yer verilmektedir. Bu eser, Mısırlı araştırmacı Muhammed Abdullah İnân tarafından Târîhu’l-Endelüs fî ʿahdi’l-Murâbıtîn ve’l-Muvahhidîn adıyla Arapça’ya tercüme edilmiştir (Kahire 1958). 3. Geschichte der Westgoten (1827). Aschbach’ın ilk defa birinci derecede kaynaklara inerek Vizigotlar’ın tarihini gün ışığına çıkarmaya çalıştığı ve bunda da büyük ölçüde başarıya ulaştığı bu eserinin son kısmında Endülüs tarihiyle ilgili olarak Vizigotlar Devleti’nin müslüman fâtihler tarafından yıkılması ve İspanya’nın İslâm hâkimiyetine geçmesi konusunu işlemektedir. Onun ayrıca Roma tarihi üzerine yazılmış eserleri de vardır.

BİBLİYOGRAFYA
Gr.E, IV, 64; TA, III, 44; EAm., II, 380; Mecdüddin Keyvânî, “Âşbâh”, DMBİ, I, 400.

Share.

About Author

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.