Browsing: ahmet şimşirgil

Akaid
CÂHİZ
By

الجاحظ Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Câhiz el-Kinânî (ö. 255/869)Arap edebiyatının en büyük nesir yazarlarından ve Mu‘tezile kelâmcılarından biri. 150-160 (767-777) yılları arasında Basra’da…

Osmanlı
Kanunî Sultan Süleyman Hân’ın Şahsiyeti
By

Kanunî, Osmanlı padişahlarının onuncusu ve İslam halifelerinin yetmiş beşincisidir. Yavuz Sultan Selim Han‘ın oğludur. 27 Nisan 1495’de Trabzon’da Aişe Hafsa Sultan‘dan doğdu. Doğduğu zaman, Süleyman ismi,…

Genel
NEREDEN NEREYE GELMİŞ!
By

NEREDEN NEREYE GELMİŞ!    Yıl 1982… Erzurum Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü son sınıftayım. İslami İlimler Fakültesi’nde okuyan arkadaşlar var. Bir gün sohbette son sınıf bir talebenin…

Genel
Bir intihalcinin kısa anatomisi…
By

Bir intihalcinin kısa anatomisi Aceleci bir akademisyen olmasıyla tanınan Ahmet Akgündüz, her nedendir bilinmez, sürekli Said Nursi (Okur) hakkında iddialı bir çalışma gayretinde ve sürekli onu…

İslam Tarihi
Timûr Han’ın Tüzükatı
By

Timûr Han’ın Tüzükatı Yirmi yedi ülkenin hâkanı olan Tîmûr Han, başarılarının sırrını 12 maddede toplamış ve bunlara, oğullarının da uyması vasiyetiyle eserinde şöyle belirtmiştir: 1.…

Osmanlı
Bir Devrin Adı: Sokollu…
By

Bir devrin adı: Sokollu Osmanlı Devleti’nin padişahtan sonra en kudretli adamı olan Sokollu Mehmed Paşa Türklüğe ve Müslümanlığa düşman mıydı, değil miydi? İdarede ve siyasette…

İslam Tarihi
Nabi
By

Minâreden Okunan ŞiirNabi’nin nağmeleri Peygamberimizin emriyle, Medine semalarında yankılandı. Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbub-ı Hüdâdır bu Nazargâh-ı ilâhidir Makâm-ı Mustafâdır bu Murâat-ı edeb şartıyla gir Nâbî…