Şeriat hakkında birkaç Hadis-i Şerif “

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 

“Kim Bana itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur; kim Bana isyan ederse Allah’a isyan etmiş olur. Kim Benim
emîrime itaat ederse Bana itaat etmiş; kim de Benim emîrime isyan ederse Bana isyan etmiş olur.”
(Buhârî, Ahkâm 1; Müslim, İmâre 33; Nesâî, Bey’at 26)
**********
“Dinleyin ve itaat edin! Üzerinize tâyin olunan vâli/yönetici, başı siyah kuru üzüm gibi Habeş’li bir köle olsa
bile, sizin aranızda **Allah’ın kitabını** uyguladığı müddetçe dinleyin ve itaat edin.”
(Buhârî, Ahkâm 4; Müslim, İmâre 37; Nesâî, Bey’at 27)
**********
“Müslüman bir kimseye, kendisine **ma’siyet (Allah’a isyan, günah hususlar)** emredilmediği müddetçe,
hoşlandığı ve hoşlanmadığı (her) hususta (İslâm devleti yöneticisini) dinleyip ona itaat etmesi gerekir. Eğer
ma’siyet emredilirse, ne dinlemek vardır, ne de itaat!”
(Buhârî, Ahkâm 4; Müslim, İmâre 38, hadis no: 1839; Tirmizî, Cihad 29, hadis no: 707; Ebû Dâvud, Cihad 96;
Nesâî, Bey’at 34; İbn Mâce, Cihad 40, hadis no: 2864; Ahmed bin Hanbel, 6/111)
**********
“Allah’a isyan konusunda yaratılmışlara itaat edilmez.”
(Müslim, İmâre 38, hadis no: 1839)
**********
“Müslüman bir halka, Allah’ın görüp gözetmek üzere idâreci kıldığı hiçbir kul yoktur ki, onları aldatıp
(zulmetmiş) olduğu halde ölürse muhakkak Allah ona cenneti haram etmiş olmasın.”
(Buhârî, Ahkâm 8)
**********
“İslâm’ın tutunulması gereken kulpları (yapılması gereken emirleri) tek tek çözülecek; her bir kulp koptukça
insanlar önlerindekilere benzeyecekler. O kulpların ilki hüküm (hâkimiyetin Allah’ın olması, Kur’an’la
hükmedilmesi), sonuncusu da namazdır.”
(Ahmed bin Hanbel, 5/251; İbn Hibban, Sahih, hadis no: 257; Hâkim, el-Müstedrek, 4/92)
**********
Hz. Peygamber’e “cihadın hangisi efdaldir?” diye sorulunca: “Zâlim sultana (idareciye) karşı hakkı
söylemektir.”
(Ahmed bin Hanbel, 5/251; İbn Mâce, Fiten 20, hadis no: 4011-4012; Tirmizî, Fiten 13, hadis no: 2175; Ebû
Dâvud, Melâhim 17)
**********
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu:
“Dikkat edin İslam bir dairedir. Döndüğü müddetçe siz de kitapla(Kuran/Sünnet) beraber o dairenin içinde
dönünüz. Dikkat edin, **kitap ile sultanlık (din ve devlet işleri)** birbirinden ayrılacak. Dikkat edin, **onlar
(bizden olmayanlar olsa gerek) sizin başınıza emir (idareci) olacak.** Sizin aleyhinize olan, kendilerinin
lehine olan şekilde hükmedecekler.
Eğer onları **dinlemezseniz sizi öldürecekler, itaat ederseniz sizi sapıtacaklar.** Onlara karşı Meryem oğlu
İsa (aleyhisselam)’ın arkadaşlarının davrandığı gibi davranın. Onlar ki testerelerle biçildiler, çarmıha gerildiler
ama yine de davalarından vazgeçmediler.
**Allah’a itaat ederek ölüm, Allah’a isyan ederek yaşamaktan daha hayırlıdır.”**
(Hadis alimlerinden İmam Taberani Mu’cemu’l Kebir, Mu’cemu’s Sağir ve Şamiin isimli eserlerinde rivayet
etti.)
Peygamber efendimizin (sallallahu aleyhi vesellem) ikazına bakar mısınız? Subhanallah. Işittik ve itaat ettik
ya Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem).

Share.

About Author

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.