Browsing: osmanlı

Cumhuriyet Tarihi
c.h.p.
By

C.H.P.? Mustafa Kamal’ın kurduğu Türkiye sınırları içerisinde İslamı bitirme organizasyonudur. Cumhuriyetin ilanıyla beraber bitirme operasyonlarını uygulamaya koyulmuştur. İslamiyete verdiği en büyük zarar Halifeliğin ilgası, Türk milletine…

Genel
Fikir Karmaşası
By

Uzun zaman oldu yazmayalı. Yazacak bir şeyler var olsa da yazamamanın ızdırabı sürekli üzerimde oldu. Beyan ettiğimiz fikirlerimiz var ve bunları karşı tarafın anlaması için en…

Osmanlı
LOZAN HAKKINDA UMUMİ DEĞERLENDİRME
By

Sevr Ölüm, Lozan Hayat!… Yüzü Batı’ya dönük olan “Yeni Türkiye”nin temel taşı olan Lozan Muâhedenâmesi, Millî Mücâdele nihâyetinde İsviçre’nin Lozan şehrinde 24 Temmuz 1923 tarihinde imza…

Abdülhamid
JÖN TÜRKLER
By

Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir. “Genç Türkler” (young Turks), ilk defa 1828…

Osmanlı
ABDÜLHAMÎD ez-ZEHRÂVÎ
By

عبد الحميد الزهراوي Abdülhamîd b. Muhammed b. Şâkir b. İbrâhîm ez-Zehrâvî (1855-1916)Suriyeli gazeteci ve siyaset adamı. Humus’ta doğdu, Humus Rüşdiyesi’nden mezun oldu. Arap dili ve edebiyatı,…

Tarih
İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI
By

(1888-1977)Osmanlı tarihçisi. 23 Ağustos 1888’de İstanbul Eyüp’te doğdu. Babası Mehmed Latif Efendi, annesi Râtibe Hanım’dır. İlk öğrenimini aynı semtte tamamladı. Ardından Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesi’ne girdi, iki…

Osmanlı
ALÂEDDİN BEY
By

(ö. 733/1333 [?])Osman Gazi’nin, devletin kuruluş ve teşkilâtlanmasında önemli hizmetleri geçen oğlu. Adı kaynaklarda Ali ve Ali Erden şeklinde de geçmektedir. Hakkındaki bilgiler, kaynak yetersizliği ve…

Osmanlı
RUMELİ’Yİ NASIL KAYBETTİK?
By

Osmanlı birliklerini darmadağın eden Balkan devletleri, bu sefer aldıkları ganimetleri paylaşırken birbirine düştü. Jön Türklerin gaflet eseri Balkan Harbi, 8 Ekim 1912’de başladı. Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan,…

Osmanlı
SÜRGÜNÜN SON ŞÂHİDİ
By

21 Ocak 2019 Pazartesi Ekrem Buğra Ekinci Etrafımdaki herkes ağlıyordu. Nezle olmuşlar deniyordu. Altı yaşındaydım. Anormal bir şey olduğunu hissettim.” Böyle diyordu Bilûn Hanımsultan ailesiyle sürgüne…

1 2 3 6