Browsing: tarih

Akaid
CÂHİZ
By

الجاحظ Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Câhiz el-Kinânî (ö. 255/869)Arap edebiyatının en büyük nesir yazarlarından ve Mu‘tezile kelâmcılarından biri. 150-160 (767-777) yılları arasında Basra’da…

Tarih
ABDÜLHAMÎD b. VÂSİ‘ b. TÜRK
By

عبد الحميد بن واسع بن ترك Ebü’l-Fazl Abdülhamîd b. Vâsi‘ b. Türk el-Huttelî el-HâsibCebir ilminin kurucularından olduğu kabul edilen İslâm matematikçisi. Kendisinin ve yine bir matematikçi…

Tarih
BOYLE, John A.
By

(1916-1978)Özellikle İlhanlılar hakkında yaptığı araştırmalarla tanınan İngiliz tarihçisi. Güney İngiltere’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu bölgedeki Surrey’de tamamladı. Bu dönemde kendisinin yetişmesinde, birkaç dil bilen…

Tarih
WIET, Gaston
By

(1887-1971)Fransız şarkiyatçısı. Gaston Louis Marie Joseph Wiet 18 Aralık 1887 tarihinde Paris’te doğdu. Hukuk öğreniminden sonra (1908) Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes’ta Clément Imbault Huart,…

Tarih
MÂVERÂÜNNEHİR
By

ما وراء النهر Ceyhun nehrinin kuzey ve doğusunda kalan bölgeye İslâm tarihçi ve coğrafyacıları tarafından verilen isim. Orta Asya’ya yönelik İslâm fütuhatından sonra Arapça kaynaklarda Ceyhun…

Ehli Sünnet
MEZHEPLERİ TELFİK MESELESİ
By

MEZHEPLERİ TELFİK MESELESİ TELFİK a)Telfikin manası Telfik lügatte kumaşın iki ucunu birleştirip dikmek, uydurmak, süslemek manalarına gelir. Usül ıstılahında ise telfik; iki veya daha fazla mezhebin…

Abdülhamid
OSMANLI’NIN SON ZAFERİ
By

Osmanlı Devleti’nin kazandığı son zafer Tesalya Harbi de denilen 1313 (1897)  tarihli Yunan Harbi’dir. Yunanlıların Girit’e taarruzu üzerine kopan harbde Osmanlı ordusu, Avrupalı askerî otoritelerin “Altı…

Tarih
TÜRK MEZARININ BAŞINA GELENLER…
By

Suriye sınırına 30 km mesafede 10 dönümlük bir Türk toprağı vardır.  Türk bayrağı çekili, Türk askerinin nöbet beklediği bu mıntıka, Osmanlı Hanedanı’nın büyük atası Süleyman Şah’ın…

Ehli Sünnet
CEMALEDDİN EFGÂNÎ EFSANESİ
By

Cemâleddin Efgânî, kısa, fakat çok hareketli bir ömür sürdü. Ancak faaliyetlerinin neticesini hayatta iken pek elde edemedi. Ölümünden sonra, Abduh başta olmak üzere önde gelen talebelerinin…

1 2 3