Browsing: Tarih

Hz. Adem (a.s.)’den günümüze değin yaşanmışlıklar…

Tarih
İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI
By

(1888-1977)Osmanlı tarihçisi. 23 Ağustos 1888’de İstanbul Eyüp’te doğdu. Babası Mehmed Latif Efendi, annesi Râtibe Hanım’dır. İlk öğrenimini aynı semtte tamamladı. Ardından Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesi’ne girdi, iki…

Tarih
BOYLE, John A.
By

(1916-1978)Özellikle İlhanlılar hakkında yaptığı araştırmalarla tanınan İngiliz tarihçisi. Güney İngiltere’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu bölgedeki Surrey’de tamamladı. Bu dönemde kendisinin yetişmesinde, birkaç dil bilen…

Tarih
SÜSSHEIM, Karl
By

(1878-1947) Yahudi asıllı Alman şarkiyatçısı. 21 Ocak 1878 tarihinde Almanya’nın Nürnberg şehrinde doğdu. Babası ticaretle uğraşan Sigmund Süssheim, annesi Clara Morgenstein’dir. İlk ve orta öğreniminin ardından…

İslam Tarihi
MÛSÂ YABGU
By

موسى يبغو el-Melikü’l-âdil Muizzü’d-devle Mûsâ b. Selçuk (ö. 456/1064’ten sonra) Selçuklu hânedanının atası olan Selçuk Bey’in oğlu. Selçuklular’ın kuruluş devrinde önemli rol oynayan hânedan mensuplarından biri…

Tarih
LAMBTON, Ann Katharine Swynford
By

(1912-2008) İngiliz şarkiyatçısı. 8 Şubat 1912 tarihinde doğdu. Kuzey İngiltere’deki Northumberland’da yaşayan köklü bir aileye mensuptur. Babası George Lambton, İngiltere’nin tanınmış at yetiştiricilerindendi. Ann Katharine ilk…

Tarih
WIET, Gaston
By

(1887-1971)Fransız şarkiyatçısı. Gaston Louis Marie Joseph Wiet 18 Aralık 1887 tarihinde Paris’te doğdu. Hukuk öğreniminden sonra (1908) Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes’ta Clément Imbault Huart,…

Tarih
TABERİSTAN
By

طبرستان İran’ın kuzeyinde günümüzde Mâzenderan adını taşıyan eyalet. Eski Pehlevî sikkelerinde Tapurstân, İslâm kaynaklarında Taberistân adı verilen bölge XIII. yüzyıldan itibaren daha ziyade Mâzenderan adıyla anılmıştır.…

Tarih
ŞEREF HAN
By

(ö. 1012/1603-1604) Şerefnâme adlı tarihiyle meşhur olan Bitlis hâkimi. Emîr Şerefeddin Han b. Şemseddin b. Şeref Han 20 Zilkade 949’da (25 Şubat 1543) Kum yakınlarındaki Kerehrûd’da…

Tarih
ŞEMSEDDÎN-i SİRÂC AFÎF
By

شمس الدين سراج عفيف (ö. 801/1399’dan sonra)Târîḫ-i Fîrûz Şâhî adlı eseriyle tanınan Delhi Sultanlığı tarihçisi. Muhtemelen 751 (1350) yılında Abuhar’da doğdu. Delhi Türk Sultanlığı’nın hizmetinde bulunan…

Tarih
MOĞOLLAR
By

Ortaçağ dünya tarihinde önemli rol oynayan ve özellikle İslâm dünyasındaki tahribatıyla tanınan bir kavim. Dilleri Altay dil ailesinden Mançu-Tunguzca, Türkçe ve Korece ile gramer ve kelime…

1 2 3 4 5 17