Browsing: Tarih

Hz. Adem (a.s.)’den günümüze değin yaşanmışlıklar…

İslam Tarihi
İFTİHÂRÎLER
By

افتخاريان İlhanlı Devleti’nde idarî, edebî ve kültürel hizmetlerde bulunan bir aile. Kazvinli olan ailenin bilinen ilk ferdi, Hz. Ebû Bekir’in soyuna mensup olduğu için Bekrî nisbesini…

Osmanlı
ALÂEDDİN BEY
By

(ö. 733/1333 [?])Osman Gazi’nin, devletin kuruluş ve teşkilâtlanmasında önemli hizmetleri geçen oğlu. Adı kaynaklarda Ali ve Ali Erden şeklinde de geçmektedir. Hakkındaki bilgiler, kaynak yetersizliği ve…

Osmanlı
DURSUN FAKİH
By

Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmayan Dursun Fakih Karamanlı olup Şeyh Edebâli’nin (ö. 726/1326) damadı ve Osman Gazi’nin bacanağıdır. Şeyh Edebâli’den tefsir, hadis ve fıkıh okudu;…

Osmanlı
RUMELİ’Yİ NASIL KAYBETTİK?
By

Osmanlı birliklerini darmadağın eden Balkan devletleri, bu sefer aldıkları ganimetleri paylaşırken birbirine düştü. Jön Türklerin gaflet eseri Balkan Harbi, 8 Ekim 1912’de başladı. Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan,…

İslam Tarihi
HİTTÎN SAVAŞI
By

Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Haçlılar’ı bozguna uğrattığı ünlü meydan savaşı (583/1187). 491-492 (1098-1099) yıllarında Doğu Akdeniz kıyılarında Haçlı devletlerinin kurulmasından sonra buradaki müslümanların en büyük hedefi bölgeyi onlara…

İslam Tarihi
İBN HAVKAL
By

ابن حوقل Ebü’l-Kāsım Muhammed b. Alî en-Nasîbî el-Bağdâdî (IV/X. yüzyıl) Ṣûretü’l-arż adlı eseriyle tanınan İslâm coğrafyacısı. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. 325’te (937) Bağdat’ta…

İslam Tarihi
CÂMİU’t-TEVÂRÎH
By

جامع التواريخ Reşîdüddin Fazlullah-ı Hemedânî’nin (ö. 718/1318) modern anlamda ilk dünya tarihi olarak kabul edilen Farsça eseri. Câmiʿu’t-tevâriḫ’ten minyatürlü bir sayfa (Aramca World Magazine, XXXII/1 [New…

Tarih
KÜLLERİNDEN DOĞAN ALMANYA
By

Almanya, iki büyük harbde hezimete uğradığı halde, her defasında toparlandı. Dünyanın en güçlü devletlerinden birisi oldu. Peki nasıl? Bugünki Polonya bataklıklarında yaşayan göçebe Cermen kabileleri, V.asırdan…

Osmanlı
SÜRGÜNÜN SON ŞÂHİDİ
By

21 Ocak 2019 Pazartesi Ekrem Buğra Ekinci Etrafımdaki herkes ağlıyordu. Nezle olmuşlar deniyordu. Altı yaşındaydım. Anormal bir şey olduğunu hissettim.” Böyle diyordu Bilûn Hanımsultan ailesiyle sürgüne…

1 2 3 4 5 6 17