Yeni Haberler

0

Düşünmek

Bazen susmak en güzel ifadedir. Susmalıyım diye düşünüyorum. Çabalamak boşuna. Ahir zamanın tüm fitneleri gözler önünde. Bu fitneye bulaşmayan ferd…

Önemli Makaleler

0

TÂRIK b. ZİYÂD

طارق بن زياد Târık b. Ziyâd b. Abdillâh (Amr) en-Nefzâvî el-Leysî (ö. 102/720)Mûsâ b. Nusayr ile birlikte Endülüs’ü fetheden kumandan.…

0

KURTUBA

Endülüs Emevî Devleti’nin başşehri. İspanyolca adı Córdoba olan şehir Atlas Okyanusu’nun 200 km. uzağında ve deniz seviyesinden 100 m. yükseklikte,…

Buram Buram Tarih

Ehli Sünnet ve Cemaat

Abdülhamid Han

SON YAZILAR

Genel
0
Düşünmek

Bazen susmak en güzel ifadedir. Susmalıyım diye düşünüyorum. Çabalamak boşuna. Ahir zamanın tüm fitneleri gözler önünde. Bu fitneye bulaşmayan ferd…

Genel
0
ARAGON

İspanya’nın kuzeydoğusunda bağımsız bir bölge; 1035-1833 yılları arasında burada hüküm süren ve Endülüs’teki İslâm hâkimiyetine son veren hıristiyan krallığı. Coğrafî…

Tarih
0
ZEHRÂVÎ

Ebü’l-Kāsım Halef b. Abbâs ez-Zehrâvî (ö. 404/1013)Cerrahî alanında getirdiği yeniliklerle tanınan Endülüslü tıp âlimi. Endülüs Emevî Hükümdarı III. Abdurrahman’ın başşehir…

İslam Tarihi
0
TÂRIK b. ZİYÂD

طارق بن زياد Târık b. Ziyâd b. Abdillâh (Amr) en-Nefzâvî el-Leysî (ö. 102/720)Mûsâ b. Nusayr ile birlikte Endülüs’ü fetheden kumandan.…

İslam Tarihi
0
KURTUBA

Endülüs Emevî Devleti’nin başşehri. İspanyolca adı Córdoba olan şehir Atlas Okyanusu’nun 200 km. uzağında ve deniz seviyesinden 100 m. yükseklikte,…

1 2 3 4 48