Yeni Haberler

0

Büyük Satranç Tahtası 2

BÖLÜM 1: YENİ BİR TÜR HEGEMONYA HEGEMONYA İNSANLIK KADAR ESKİDİR. Ama Amerika’nın var olan küresel üstünlüğü, ortaya çıkışının hızlılığı, dünya…

Önemli Makaleler

0

Büyük Satranç Tahtası

Polonya asıllı Amerikalı ünlü stratejist Zbigniew Kazimierz Brzezinski (1928-)[1], geçmişte ABD Başkanı Jimmy Carter’a danışmanlık yapmış önemli bir siyaset bilimci…

0

Devlet soylu küheylandır!

Yine bir seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyoruz. Muhtemel adaylardan biri seçiliyor, belediye başkanı olarak bir müddet şehri veya ilçeyi idare…

Buram Buram Tarih

0

SAFVÂN b. ÜMEYYE

صفوان بن أميّة Ebû Vehb (Ebû Ümeyye) Safvân b. Ümeyye b. Halef b. Cumah el-Kureşî…

Ehli Sünnet ve Cemaat

Abdülhamid Han

SON YAZILAR

Tarih
0
FEZÂİLÜ’l-ETRÂK

Câhiz’in (ö. 255/869) Türkler’in karakteri ve askerlik meziyetlerine dair eseri. İslâm tarihinde Türkler’e tahsis edilmiş en eski eser olarak tanınan…

Akaid
0
CÂHİZ

الجاحظ Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Câhiz el-Kinânî (ö. 255/869)Arap edebiyatının en büyük nesir yazarlarından ve Mu‘tezile kelâmcılarından…

Genel
0
Fikir Karmaşası

Uzun zaman oldu yazmayalı. Yazacak bir şeyler var olsa da yazamamanın ızdırabı sürekli üzerimde oldu. Beyan ettiğimiz fikirlerimiz var ve…

1 2 3 4 5 52