Yeni Haberler

0

Sultan Muhammed Alparslan’ın Şehâdeti

Malazgirt Zaferi’nden sonra Sultan Alparslan Eylül 1072’de yüz bin kişiyi aşan ordusuyla Türkistan seferine çıktı. Malazgirt’te elli bin kişiyle bir…

Önemli Makaleler

0

CÂHİZ

الجاحظ Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Câhiz el-Kinânî (ö. 255/869)Arap edebiyatının en büyük nesir yazarlarından ve Mu‘tezile kelâmcılarından…

0

Fikir Karmaşası

Uzun zaman oldu yazmayalı. Yazacak bir şeyler var olsa da yazamamanın ızdırabı sürekli üzerimde oldu. Beyan ettiğimiz fikirlerimiz var ve…

Buram Buram Tarih

Ehli Sünnet ve Cemaat

Abdülhamid Han

SON YAZILAR

Genel
0
Son Kırgız Han’ı Van’da

Han’lar, Orta Asya Türk boylarının asil, korkusuz ve güçlü liderleriydi. Onlar başkaları tarafından yönetilemez, emir verilemez, esir edilemezdi. Asaletleri, Han…

Cumhuriyet Tarihi
0
c.h.p.

C.H.P.? Mustafa Kamal’ın kurduğu Türkiye sınırları içerisinde İslamı bitirme organizasyonudur. Cumhuriyetin ilanıyla beraber bitirme operasyonlarını uygulamaya koyulmuştur. İslamiyete verdiği en…

1 2 3 4 5 52