Yeni Haberler

0

ABDÜLHAMÎD b. VÂSİ‘ b. TÜRK

عبد الحميد بن واسع بن ترك Ebü’l-Fazl Abdülhamîd b. Vâsi‘ b. Türk el-Huttelî el-HâsibCebir ilminin kurucularından olduğu kabul edilen İslâm…

Önemli Makaleler

0

WIET, Gaston

(1887-1971)Fransız şarkiyatçısı. Gaston Louis Marie Joseph Wiet 18 Aralık 1887 tarihinde Paris’te doğdu. Hukuk öğreniminden sonra (1908) Ecole Nationale des…

0

VASSÂF

وصّاف Şerefüddîn Abdullāh b. İzziddîn Fazlillâh b. Ebî Naîm-i Yezdî (ö. 730/1329-30)İlhanlı devri tarihçisi, bürokrat ve edip. 655’te (1257) Şîraz’da…

Buram Buram Tarih

0

KURTUBA

Endülüs Emevî Devleti’nin başşehri. İspanyolca adı Córdoba olan şehir Atlas Okyanusu’nun 200 km. uzağında ve…

0

ASCHBACH, Joseph Ritter von

Endülüs tarihi uzmanı Avusturyalı müsteşrik. Alman asıllı olup Aschbach’ta doğdu. Hiedelberg’de başladığı yüksek tahsilinin ilk…

Ehli Sünnet ve Cemaat

Abdülhamid Han

SON YAZILAR

Tarih
0
İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI

(1888-1977)Osmanlı tarihçisi. 23 Ağustos 1888’de İstanbul Eyüp’te doğdu. Babası Mehmed Latif Efendi, annesi Râtibe Hanım’dır. İlk öğrenimini aynı semtte tamamladı.…

Tarih
0
BOYLE, John A.

(1916-1978)Özellikle İlhanlılar hakkında yaptığı araştırmalarla tanınan İngiliz tarihçisi. Güney İngiltere’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu bölgedeki Surrey’de tamamladı. Bu…

Tarih
0
SÜSSHEIM, Karl

(1878-1947) Yahudi asıllı Alman şarkiyatçısı. 21 Ocak 1878 tarihinde Almanya’nın Nürnberg şehrinde doğdu. Babası ticaretle uğraşan Sigmund Süssheim, annesi Clara…

İslam Tarihi
0
MÛSÂ YABGU

موسى يبغو el-Melikü’l-âdil Muizzü’d-devle Mûsâ b. Selçuk (ö. 456/1064’ten sonra) Selçuklu hânedanının atası olan Selçuk Bey’in oğlu. Selçuklular’ın kuruluş devrinde…

1 2 3 4 5 47